منیت شیطان

اگر روزی به شخصی رسیدی که می گفت:

من فلان می کنم

من قیامت به پا می کنم

من به خاک سیاه می نشانمت

من زندگیت رو آتش می زنم

من از کسی نمی ترسم

من بِسار می کنم

من ...


بدانید منیت شیطان

طبق آیه 34 سوره بقره در او رسوخ کرده است

از این شخص فاصله بگیرید چون

سگ هار درون او بیدار شده است

پیامبر (ص)در تفسیر این آیه می فرماید: 

گفته شده این فرد همچون اربابش کافرست


کلمات آرشیو موضوعی و کلمات کلیدی این افراد را

هنگام نوشتن و صحبت کردن را دقت کنید:

بوی بهشت میدهد و امید؟

یا تعفن جهنم و نفرت در اوست؟

از نظر روانشناسی این فرد اختلالات هیجانی و روانی شده است

شاید قدرت معجزه گر عشق هم این ها را نتواند به راه هدایت برساند

نمی گویم باید دور ایشان خط کشید ولی هنگام خوشحالی و غم زیاد

مراقب کلماتی که بکار می بندیم باشیم

خدا نسبت مجازی آن هم گناه کبیره است

ذکر فراوان و قرائت قرآن را برای این موقع؛ پیشنهاد میکنم

/ 0 نظر / 204 بازدید