بعد از ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتم تعدادی از  دوستان و همکارانم را امتحان کنم تا ببینم واقعاً دوست هستند و یا مدعی هستند و در در کدام مرحله رفاقت قرار دارد نانی هستند؛ جانی هستند و یا اصلاً دشمن هستند  در لباس دوست!!

نتیجه را 25 شهریور اعلام کردم و الآن تصمیم گرفتم برای شما بعنوان یک تجربه قشنگ بگویم شاید شما هم لازمتان شود...

چندتا آیتم را انتخاب کردم مثل:

گذشت و غرور

وفا داری

امانت داری

راز داری

و ... و حتی 3 بار ایشان را عصبانی کردم تا ببینم در هنگام عصبانیت دشنام میدهند، اسرار را فاش می کنند، آنچه با آنها درد دل کردم به رخ من میکشند، عیب هایم را توی سرم میکوبند و...

با این الک شروع کردم با دوستان رفاقت کردن و دانه درشتان را از الک گذرندام و از فامیل شروع کردم سپس کمی دور تر تا به همکاران و همسایگان و ... رسیدم

هر شخصی با هر پست و مقامی را با موارد زیر  از الک عبور ندادم برای خودم خط قرمز ها را مشخص کردم ( مگر چقدر عمر می کنم که نیمی از آنرا صرف دوستان نا باب کنم؟):

دروغ - نیرنگ- کلاه برداری- حسادت- بخل - کینه- بی اراده - بی همت - ترسو - معتاد- دو رو - بوقلمون صفت- نمام - سخن چین - پاچه خوار- مغرور- خود بین - خود رای - آب زیرکاه- مسلمان نما- ریاکار- رباخوار- ظالم- سالوس- بی ادب- 

نتیجه الآن تنهای تنهام

کمی دلتنگم

دور و برم خالیست

کسی را ندارم با اون وقت زنگ تفریحم را بگذرانم

آنقدر وقت اضافه آوردم که به ورزش و مطالعه رسیدم

حالا هر کسی مونده من فدای اون