خجالت رو باید کسانی‌ بکشن که نان رو از سفره ی تو دزدیدند و

حساب بانکیشون رو توی کشورهای دیگه پر کردن!

خجالت رو باید کسانی‌ بکشن که هر لحظه فریاد عدالت عدالت سر می دن

و غیر از ریا چیزی توی زندگی ندارن!

خجالت رو باید اونایی بکشن 3 موقع در سال با ارزشی ؛ وقت رای دادن؛ وقت سرشماری؛ وقت دریافت مالیات!

خجالت رو اونی بکشه که چندتا پست داره و از همش حقوق می گیره نبوت تو میشه میگه برو اینقدر مادی نباش بسیجی!

خجالت رو اونهایی بکشند که نا حق یک شبه کارشناس و یا مدیر می شند و اونی که تحصیلش رو داره ولی پارتی نداره این میشه سفره اش اینها مدیون سفره ی بی نان تو هستن!

خجالت رو باید اونی بکشه که به دنبال سیلی تو به صورت استکبار جهانیه  و یادش رفته که بیشتر از استکبار تورم داره می شکندت!

خجالت رو اونی بکشه که ریاضی بلد نیست هر سال برابر با پول نفت مملکت پول صدقه و فطریه و خمس و زکات جمع می شه چرا تو باید اینطوری باشه در این عدالت اجتماعی سرت رو بالا بگیر بزودی آقا (عج)می اد بیداری اسلامی میشه

خجالت رو اونی باید بکشه که برای کمک به مردم ....سنگ تمام میذاره ولی تو رو که کنارش هستی نمیبینه

خجالت رو اونی باید بکشه که توی ماشین شاسی بلندش نشسته و داره برای ظهور امامش دعا میکنه ولی اون بچه ای رو که به زورخودشو به شیشه پنجره رسونده و ازش خواهش میکنه که دعای فرج ازش بخره نمیبینه

خجالت رو اونی باید بکشه که  .......

خجالت نکش مرد ! سرتو بالا بگیر .