من نمیدونم این سازنده های سریال خداحافظ بچه

راجع به عقل و شعور ملت چه فکری کردن؟

این دوتا زن و شوهر انگار دارن خاله بازی میکنن، یعنی عقل و شعور در حد پت و مت،

 ماهم که درنظر میگیریم داریم یه

سریال فانتزی تخیلی که

بعد از قسمت 20 می شود تم مذهبی می بینیم

نه داستان قوی

نه بازی قوی

نه تکنیک فیلمبرداری خاص

نه موسیقی متن قوی

نه قدرت تخیل کارگردان

نه هیجان منطقی و به اصطلاح پلیسی

چرا فکر می کنید وقت و عمر مردم بازیچه شماست

زن بیماری روانی داره مرد هم اینقدر بی رگ و بی غیرت جداَ اگه پت و مت نیستند چی هستند ....؟

 دوربین را روشن می کنیم ...فیلم میگیریم... بشود سریال بعداً جلسه توجیهی و نظر سنجی می گذاریم کارشناس دعوت می کنیم

بودجه که هیچ ماه رمضان بگذره اگر نمی گفتند بچه بیارید برای آینده مملکت داره پیر میشه شما گیر می دادید به ساخت این سریال بچه محور ؟

چرا با شعور ملت بازی می کنید