به خواهرزاده ام که چهارم دبستانه می گم: خوشحالیا، همش تعطیلی؟

میگه: برو دایی واقعا تعطیلیا!

اقتصاد کشور فلج شد رفت پی کارش، به من می گی خوشحالم؟

برو با اسباب بازیات بازی کن دایی!