آدولف هیتلر(دیکتاتور آلمان)                                 نقاش پوستر

آلبرت اینیشتن(فیزیکدان)                                    منشی اداره ی ثبت

امیر کبیر(صدراعظم ناصر الدین شاه)                      آشپز

جیمی کارتر(رییس جمهور آمریکا)                          بادام کار

رونالد ریگان(رییس جمهور آمریکا)                          هنر پیشه سینما

گاندی(رهبر فقید هند)                                        وکیل دادگستری

جورج واشنگتن(اولین رییس جمهور آمریکا)               کشاورز

ناشار(تاسیس کننده ی سلسله ی افشاریه)           پوستین دوز

یعغوب لیث(سر سلسله ی صفاریان)                      رویگر

آلپتکین(سر سلسله ی غزنویان)                            غلام زر خرید

وشمگیر زیلری(سر سلسله ی آل زیار)                    شکارچی

فرخی سیستانی(شاعر مشهور ایرانی)                   کارگر کشاورز

محمد علی رجایی(رییس جمهور ایران)                     معلم

موسولینی(دیکتاتور ایتالیا)                                     روزنامه نویس

سامویل مورس(مخترع آمریکایی)                            نقاش

ولادیمیر لنین(تاسیس کننده ی روسیه ی شوروی)     وکیل دادگستری

جک لندن(نویسنده ی آمریکایی)                             کارگر کشتی

آبراهام لینکلن(رییس جمهور آمریکا)                         هیزم شکن

فیدل کاسترو(رییس جمهور کوبا)                             دانشجوی حقوق

هاینریش هیلمر(شخصیت معروف نازی)                    دکاندار

محمد علی جناح(قاید اعظم پاکستان)                      وکیل دادگستری 

هوشی مینه(رهبر فقید ویتنامی ها)                        نانوا

مایوتسه تونگ(رییس جمهور چین)                           کشاورز مزدور

ناپلیون بناپارت(امپراتور فرانسه)                               افسر توپخانه

کریم خان زند(موسس سلسله ی زندیه)                  تیر انداز نادر شاه

زاندارک(قهرمان فرانسوی)                                     چوپان

طه حسین(دانشمند و  وزیر فرهنگ مصر)                  قاری قرآن

توماس ادیسون(مخترع بزرگ آمریکایی)                     تلگرافچی

آلفرد نوبل(بنیانگذار جایزه ی نوبل)                            کارگر کارخانه

والت دیزنی(مخترع سینمای عروسکی)                     پادوی مغازه

میکل آنژ(نقلش و مجسمه ساز ایتالیایی)                   سنگ تراش

هوارد فاست(نویسنده ی آمریکایی)                          کارگر ساده

لیندون جانسون(رییس جمهور آمریکا)                        واکسی

مارتین وان بورن(رییس جمهور آمریکا)                        شاگرد میخانه

مولیر(نویسنده بزرگ فرانسوی)                               هنر پیشه 

ارنست همینگوی(نویسنده ی آمریکایی)                   خبرنگار

ویلیم شکسپیر(نویسنده ی بزرگ انگلیسی)              هنر پیشه سیار